Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Goszczyn  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Goszczyn

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Goszczyn.

Mapa Geoportal Goszczyn
Mapa z granicą gminy Goszczyn

Dane urzędu

Urząd Gminy Goszczynul. Bądkowska 2Goszczyn, 05-610

Tel: 48 6632260

Fax: 48 6632247

Elektroniczna skrzynka podawcza: /1406042/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@goszczyn.com.pl

Powiat: grójecki

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Goszczyn: 1406042

Witryna: http://www.goszczyn.pl/

Władze lokalne: Wójt Waldemar KOPCZYŃSKIsekretarz@goszczyn.com.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Goszczyna

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Goszczyn to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Goszczyn na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Goszczyna, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Goszczyna, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Goszczyna

Gmina Goszczyn w liczbach

Powierzchnia gminy Goszczyn*

58 km2

2078 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Goszczyn*

2 942 mieszkańców

2366 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Goszczyn*

51 mieszkańców na km2

1526 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Goszczyn

Geoportal Goszczyn prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Goszczyn, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Goszczyn.

Dostęp do danych Geoportalu Goszczyn

Jak powstał Geoportal gminy Goszczyn?

Geoportal Goszczyn powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Goszczyn, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Goszczyn.

Geoportal Goszczyn umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Goszczyn oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Goszczyn, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Goszczyn

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Goszczyn?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Goszczyn ( EGIB gminy Goszczyn);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Goszczyn);
 • Rejestr MPZP gminy Goszczyn ( MPZP gminy Goszczyn);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Goszczyn;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Goszczyn;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Goszczyna.
Informacje na Geoportalu Goszczyn

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Goszczyn?

Korzyści z Geoportalu Goszczyn

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Goszczyn?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Goszczyn.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Goszczyn łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Goszczynie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Goszczyna zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Goszczyn, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Goszczyn oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Goszczyn. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Goszczyna możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Goszczyna. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Goszczyn. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Goszczyn.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Goszczynie.

  Geoportal gminy Goszczyn posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Goszczyn. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Goszczynie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Goszczyn przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Goszczynie.

  W Geoportalu Goszczyn przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Goszczyn. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Goszczynie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Goszczyn zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Goszczyn, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Goszczyn oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Goszczyn.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Goszczyn. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Goszczyn są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Goszczyn podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Goszczyn.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Goszczynie. W Geoportalu gminy Goszczyn udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Goszczynie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Goszczyn.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Goszczyn. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Goszczyn.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Goszczyn, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Goszczyn. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Goszczyn.

 • Zabytki w gminie Goszczyn

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Goszczyn. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Goszczyn oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Goszczyn.

 • Informacje o wyborach w gminie Goszczyn

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Goszczyn. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Goszczyn i wiele istotnych informacji.

Geoportal Goszczyn dla mieszkańców

Geoportal Goszczyn jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Goszczyn. Na mapie Goszczyna sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Goszczyn mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Goszczyn. Korzystając z map Geoportalu gminy Goszczyn w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Goszczyn są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Goszczyn dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Goszczyn dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.